Mitä ovat web-sovellukset ja web-palvelut? Wikipedian mukaan: ”Web-sovellus on internetin kautta jaeltava ohjelmisto, jolla on web-käyttöliittymä. Web-sovelluksen käyttöliittymä on rakennettu W3C:ssä standardoiduilla kuvaustekniikoilla.

Webistä on kehittynyt uusi ohjelmistosuoritusalusta. Tällä ohjelmistosuoritusalustalla voidaan toteuttaa monen tasoisia teknisesti eri vaikeustasoisia sovelluksia. Web-sovellukset voidaan jakaa kolmeen tekniseen vaikeustasoon:
1. Teknisesti helpot web-sivustot (esimerkiksi Expression Web tai Dreamweaver -toteutukset).
2. Kevyet web-sovellukset (esimerkiksi sisällönhallinta).
3. Raskaasti kuormitetut, kompleksiset web-sovellukset (esimerkiksi youtube.com, twitter.com, facebook.com, ilmainensanakirja.fi).”

Meidän termistössä siis web-palvelut tarkoittavat asiakkaille tehtyjä (räätälöityjä) web-sovelluksia. Web-sovelluksen synonyymi on web-ohjelmisto, eli ohjelmisto joka toimii tai käytetään webin ylitse. Palveluitamme
käytetään siis Internet-selaimella kuten Mozilla Firefoxilla. Termiä web-palvelu ei tulisi sekoittaa englanninkieliseen web-service –termiin, joka tarkoittaa sitten ihan muuta.

Jätä viesti